Uddannelse af instruktører

DHPU har ansvar for uddannelse af de instruktører du vil møde ud i din klub. I dag er der tre instruktørniveauer: hjælperinstruktører, instruktør og seniorinstruktør.